Kosten

Kosten

Niemand maakt graag juridische kosten. Maar soms is het nodig om een advocaat te raadplegen of zelfs een procedure te starten. Roeleven advocaten en mediators informeert u altijd over de mogelijkheden kosten en kansen op succes. We houden de kosten voor u zo beperkt mogelijk en maken duidelijke afspraken met u over het uurtarief.  Meer uitleg kunt u krijgen tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek.

Betaalt uw rechtsbijstandverzekering de kosten?

Het is mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten voor juridische bijstand dekt. Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het verplicht om verzekerden een vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden.

U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze We helpen u, waar nodig, de aanvraag bij uw verzekering te doen. De kosten voor mediation worden door steeds meer verzekeringen vergoed. Houd wel rekening met een wachttijd. Zie: www.independer.nl.

Subsidie door de overheid?

Als uw inkomen en vermogen beneden een vastgestelde norm zijn dan kan het zijn dat u recht heeft op een subsidie van de overheid in de vorm van een toevoeging. Wij vragen deze voor u aan. Als u recht heeft op een toevoeging dan blijven uw kosten beperkt tot een vaste eigen bijdrage en legeskosten. De griffiekosten van de rechtbank zijn dan ook lager.

De inkomensgrenzen voor een toevoeging kunt u hier vinden op de website van de rechtsbijstand.

Voordat de toevoeging wordt aangevraagd neemt u contact op met het Juridisch Loket om een diagnosedocument aan te vragen door te bellen met 0900-8080 of kijk op www.juridischloket.nl. Naast de subsidie van de overheid ontvangt u dan een korting op uw eigen bijdrage.

Echtscheidingsloket

Speciaal voor de inwoners van Heerlen is het echtscheidingsloket in het leven geroepen. Het loket is te vinden bij het Juridisch Loket in Heerlen en is bedoeld om inwoners van Heerlen die overwegen of van plan zijn om te gaan scheiden te helpen te verwijzen naar goede (juridische) hulpverleners om zo een vechtscheiding te voorkomen. De mediators van ons kantoor zorgen ervoor dat in goed onderling overleg de (echt)scheiding wordt geregeld. Daarnaast helpt het Juridisch Loket u, zo nodig, om in contact te komen met het Sociaal Buurt Team voor niet juridische hulpvragen.

Lagere eigen bijdrage bij mediation

De eigen bijdrage die u bij een toevoeging moet betalen wordt een stuk lager als u kiest om door middel van mediation uw geschil op te lossen. Wij kunnen u hierover informeren.