BLOG

Mr. E. Roeleven
Mr. E. Roeleven

Uw rechtsbijstandverzekering. Wat is nieuw?

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 zijn Nederlandse verzekeraars verplicht de kosten met betrekking tot de rechtsbijstand in de voorbereidende fase (dus de fase naar aanloop van een procedure) én de kosten van de gerechtelijke of administratieve fase van de advocaat of externe procesvertegenwoordiger naar keuze volledig tevergoeden, dus met inbegrip van voorbereiden (dossierstudie, analyseren, strategie), overleggen, correspondentie, besprekingen, rechtsbijstand ter voorbereiding op mediation, rechtsbijstand tijdens mediation, schikkingspogingen en de effectuering van de schikking.

Archief

Geschil over dopen kinderen

Uit het huwelijk van Gert en Hermien zijn twee kinderen geboren. Na de echtscheiding wonen de kinderen bij Hermien. Tijdens het huwelijk waren Gert en

Lees meer »

Auteur van deze blog is is Mr. Evelien Roeleven, familierecht advocaat en registermediator