Alimentatie

Alimentatie

Tijdens het huwelijk en geregistreerd partnerschap bent u volgens de wet verplicht elkaar “het nodige te verschaffen”. Hoe zit dat nou als u gaat scheiden?

Heb ik recht op alimentatie? Moet ik alimentatie betalen? Die vraag zult u of uw partner zich stellen als echtscheiding aan de orde komt. Dat is logisch. U moet verder leven zonder elkaar, maar de kosten lopen gewoon door. Wie gaat die betalen?

Als we het hebben over alimentatie dan is dat: kinderalimentatie of partneralimentatie.

Belangrijk is te weten wat de draagkracht is van degene die moet betalen en wat de behoefte is van degene die alimentatie wenst. Er zijn normen gesteld (de zogenaamde Tremanormen), waarin staat hoeveel een kind van een bepaalde leeftijd nodig heeft. Dit is mede afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. 


Hoeveel alimentatie?

Een moeilijkere discussie wordt het als het gaat om de vraag hoeveel alimentatie er betaald moet of mag worden. Ons kantoor kan een draagkrachtberekening voor u opstellen, waarin met alle inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige rekening wordt gehouden. U weet vervolgens precies wat een redelijk bedrag is dat u aan alimentatie moet betalen, of wat een redelijk bedrag is om aan alimentatie te vragen.

Ook als u zich laat bijstaan door een andere advocaat kunt u ons kantoor vragen om een draagkrachtberekening voor u te maken bij wijze van second opinion.

Zo nodig kunnen wij u bijstaan bij het voeren van een procedure bij de rechtbank om:

  • alimentatie te laten vaststellen;
  • alimentatie te laten verlagen als u vindt dat u te veel alimentatie betaalt;
  • alimentatie te laten verhogen als u vindt dat uw ex-partner te weinig betaalt.


Hoe lang partneralimentatie?

U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de duur van de te betalen/ontvangen alimentatie. Lukt dit niet dan zal de rechter hierover een beslissing nemen. In elk geval eindigt de verplichting om partneralimentatie te betalen:

  • twaalf jaar na inschrijving van de echtscheiding;
  • als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven of trouwen met een ander;
  • als de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde overlijdt.