Mediation

Mediation

Onze mediators begeleiden u en uw partner bij de echtscheiding door middel van mediation ofwel scheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon helpen zij u bij het vinden van oplossingen waar u beiden achter kunt staan. Voordelen zijn:

  • u beslist zelf hoe de zaken geregeld kunnen worden;
  • de scheidingsprocedure duurt bij mediation bijna altijd korter, omdat de procedure bij de Rechtbank snel afgehandeld kan worden;
  • de kosten zijn minder, omdat u beiden één advocaat heeft;
  • een geslaagde bemiddeling levert een win-win situatie op voor beide partijen, want er komt een regeling tot stand waarbij met de belangen van u beiden en die van eventuele kinderen wordt rekening gehouden;
  • er wordt voor gezorgd dat u beiden gelijk bent geïnformeerd en dat er geen machtsverschillen bestaan;
  • sommige rechtsbijstandverzekeringen vergoeden een groot deel van uw kosten als u naar een gespecialiseerde mediator komt.

 

Kinderen

Het belang van de kinderen speelt bij bemiddeling een grote rol. U wordt immers als ouders steeds weer met elkaar geconfronteerd via en door de kinderen. Uw beider belang is ervoor te zorgen dat u over de kinderen kunt blijven communiceren. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom moeten afspraken worden vastgelegd in de vorm van een ouderschapsplan. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

De ondernemer

Als u gaat scheiden heeft dit altijd gevolgen voor uw bedrijf. Er moet overeenstemming bereikt worden over de waarde van het bedrijf, aan wie het bedrijf toegedeeld wordt bij scheiding, de opstelling van de jaarrapporten, de daadwerkelijke winst en of uit de bedrijfswinst alimentatie kan worden betaald.

OndernemingDe zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een bedrijf betrokken is, leent zich niet voor een “doe-het-zelf- scheiding”. Om duidelijkheid te verkrijgen over al deze aspecten van het bedrijf en de mogelijkheden bij scheiding heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig, die goed samengewerkt met uw eigen of een onafhankelijke accountant.

Vragen die regelmatig in echtscheidingen van ondernemers spelen zijn:

  • wat is in de toekomst het in redelijkheid te verwerven inkomen?
  • wat is de meest passende wijze van bepaling van de mate van welstand tijdens het huwelijk?
  • wat is de waarde van de onderneming?

Mede aan de hand van deze vragen kan een plan van aanpak gemaakt worden over de gevolgen van de echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden worden veelal gemaakt, vervolgens in een kast gelegd en er wordt nooit meer naar gekeken. Tot het moment van scheiding. Dan is de vraag of er verrekend moet worden en zo ja op welke manier. Wij zoeken dit voor u uit en bieden een advies op maat.