(Ouderlijk) gezag

Gezag

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens uw huwelijk en u gaat scheiden staat in de wet dat u samen het gezag houdt. Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft gekregen is het niet altijd zo dat u samen het gezag heeft. Het is dan belangrijk om te proberen afspraken te maken met uw (ex) partner over:

  • Standbeeldde erkenning van uw kind;
  • het gezamenlijk gezag over uw kind.

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich laten bijstaan door ons. Wij helpen u om, zo nodig, een procedure te voeren over erkenning, gezag en vaststelling vaderschap. Ook kunnen wij u bijstaan als u het niet eens bent met het verzoek tot gezamenlijk gezag van uw ex-partner.

Onze advocaten treden verder regelmatig op om uitsluitend op te komen voor de belangen van het kind. Een van onze advocaten wordt dan door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator. Taak is dan om, daar waar de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) in strijd is met die van het kind, op te komen voor de belangen van het kind.

Link: Kinderen hebben rechten - De Kinderombudsman